นวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง

U.S. workplace Survey 2016[1] รายงานผลการสำรวจบริษัทที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสูงว่า บริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่วนประกอบสำคัญ 6 ประการคือ

1. มีการออกแบบสภาพแวดล้อมของสำนักงานอย่างดีและมีคุณภาพ เพราะมันส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน

2. พนักงานมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันในบริเวณอื่นที่ไม่ใช่โต๊ะทำงาน เช่น บริเวณตู้น้ำดื่ม ห้องอาหาร ล๊อบบี้ เพราะการนั่งติดอยู่กับที่ไม่อาจนำไปสู่นวัตกรรมได้

3. พนักงานสามารถเลือกพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับภารกิจที่ต้องทำ ซึ่งอาจจะเป็นภายในหรือภายนอกบริษัทก็ได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์เกิดได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน

4. ให้อิสระแก่พนักงานได้ควบคุมความสมดุลระหว่างเวลาหรือสถานที่ทำงานกับผลงานที่ต้องรับผิดชอบ สามารถทำงานที่บ้านได้ตราบที่มีผลงานตามที่บริษัทคาดหวัง

5. มีสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้แก่พนักงานในการทำงาน แต่ต้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์การด้วย ไม่ใช่เพราะเห็นบริษัทอื่นให้ก็ให้ตามกัน

6. มีความไว้วางใจในตัวพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ผู้นำควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ควบคุมและตัดสินใจในการทำงาน โดยเชื่อมั่นว่าพนักงานจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s