ความถูกต้องและเชื่อถือได้ระหว่างคนกับเครื่องจักร

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผ่านไปแล้ว ผลปรากฎว่านาย Donald Trump เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี 2017 แต่ก่อนจะถึงวันนั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสามรัฐสำคัญคือ Michigan, Pennsylvania, และ Wisconsin ที่กำลังมีการนับคะแนนใหม่ เหตุเนื่องมาจากนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์จาก University of Michigan และองค์กรเอกชนพบความผิดปกติในเชิงสถิติของผลการเลือกตั้งที่แตกต่างไปจากผลการสำรวจ (Polls) ซึ่งทำไว้ก่อนการเลือกตั้งสูงถึง 7% โดยเฉพาะในเมืองที่ใช้เครื่องลงคะแนนเสียง เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองที่ใช้คนนับคะแนนซึ่งมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย[1] นอกจากนี้ ก่อนการเลือกตั้งยังมีข่าวลือว่า Hacker จากรัสเซียอาจ Hack เข้าระบบไปแก้ไขผลการเลือกตั้งได้ จึงนำมาสู่การขอนับคะแนนใหม่ นำโดย Jill Stein ผู้สมัครจากพรรค Green

ประเด็นที่บทความนี้ให้ความสนใจคือในอนาคตเครื่องจักรจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เกิดคำถามตามมาว่าความถูกต้องและเชื่อถือได้ในการทำงานของเครื่องจักรมีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับคน และเราสามารถไว้วางใจให้เครื่องจักรทำงานแทนเราได้หรือไม่ จึงนำประเด็นการนับคะแนนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาใหม่ (Recount) มาตั้งเพื่อสำรวจตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ในการนำเครื่องจักรมาทำงานทดแทนคน โดยรวบรวมข่าวและบทความที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงใหม่ตามสื่อที่น่าเชื่อถือเท่าที่สืบค้นได้

ขอเริ่มจากการทำความเข้าใจวิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอเมริกาก่อน การเลือกตั้งที่อเมริกามีความแตกต่างจากบ้านเรามาก รัฐบาลกลางไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้วิธีลงคะแนนเสียงเหมือนๆ กันทั้งประเทศ แต่ละรัฐสามารถเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันไป บางรัฐใช้บัตรลงคะแนน (กระดาษ) และใช้คนนับคะแนน บางรัฐลงคะแนนและนับคะแนนด้วยเครื่องทั้งหมด (Voting machine) บางรัฐใช้แบบผสมคือลงคะแนนในบัตร (กระดาษ) แล้วนำไปหย่อนลงในเครื่องซึ่งจะทำการสแกนบัตรแล้วนับคะแนนให้โดยอัตโนมัติ รัฐ Michigan และ Wisconsin เลือกใช้วิธีแบบผสมคือใช้บัตรลงคะแนน (กระดาษ) และเครื่องนับคะแนน ส่วนรัฐ Pennsylvania เลือกใช้การลงคะแนนและนับคะแนนด้วยเครื่องทั้งหมด มีเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องลงคะแนนเล็กๆ น้อยๆ มาเล่าสู่กันฟังคือ ในอเมริกามีผู้ผลิตเครื่องลงคะแนนออกมาขายให้หน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งมากมายหลายรุ่นหลายแบบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็เลือกซื้อมาใช้งานได้โดยอิสระ มีข้อมูลว่า 72 เทศมณฑล (County) ในรัฐ Wisconsin เลือกใช้เครื่องลงคะแนนแตกต่างกันถึง 16 รุ่น[2]

จากข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม Fox6now.com รายงานผลการนับคะแนนใหม่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของ 6 เทศมณฑลในรัฐ Wisconsin ผลการเลือกตั้งสรุปว่าคะแนนของ Trump ยังชนะ Clinton ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ทั้ง Trump และ Clinton เสียคะแนนคณะผู้เลือกตั้งคนละ 20 คะแนนไปให้กับ Jill Stein 27 คะแนนและ Gary Johnson 13 คะแนน นอกจากนี้ รายงานความคืบหน้าผลการนับคะแนนบางส่วนจาก 53 เทศมณฑลพบว่า Trump ได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากผลการนับครั้งก่อน 40 คะแนน ซึ่ง Wendy Christensen ปลัดเทศมณฑล Racine (County Clerk) กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนว่าน่าจะมาจากเครื่องไม่สามารถนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งที่ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน ผลการนับคะแนนใหม่โดยใช้คนนับจึงมีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคะแนนและทำให้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปดังที่กล่าวมาข้างต้น[3]

ส่วนที่รัฐ Michigan มีรายงานว่าเกิดปัญหาในการนับคะแนนใหม่เนื่องจากเมื่อตรวจสอบจำนวนผู้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วปรากฎว่าตัวเลขที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งไม่ตรงกับตัวเลขที่บันทึกในเครื่องลงคะแนน ที่เมือง Detroit มีหน่วยเลือกตั้งที่เกิดปัญหานี้ 392 หน่วยจากทั้งหมด 662 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 59.2) เมือง Wayne มีปัญหายอดผู้ลงคะแนนไม่ตรงกัน 610 หน่วยจากทั้งหมด 1,680 หน่วยเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 36.3) ในกรณีเช่นนี้ กฎหมายของรัฐ Michigan กำหนดว่าหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถขอนับคะแนนใหม่ได้และผลการเลือกตั้งได้ที่ประกาศไปแล้วจะถือเป็นที่สิ้นสุด จากปัญหาที่เกิดขึ้น Daniel Baxter ผู้อำนวยการเลือกตั้งเมือง Detroit ให้ความเห็นว่า เมื่อประชาชนมาใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะนำบัตรมาหย่อนในเครื่องเพื่อสแกนและนับคะแนน แต่ด้วยเหตุที่เครื่องมีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี บางเครื่องจึงมีปัญหาบัตรติดค้างทำให้ต้องดึงออกมาแล้วใส่กลับไปใหม่ ซึ่งอาจเป็นที่มาที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของจำนวนผู้ลงคะแนนได้[4]

แต่สำหรับรัฐ Pennsylvania นั้นแตกต่างออกไปเพราะมีการใช้เครื่องลงคะแนนเต็มรูปแบบ ไม่มีการใช้กระดาษเลย ดังนั้นการนับคะแนนใหม่จึงค่อนข้างยุ่งยากเพราะไม่มีหลักฐานการลงคะแนนที่จับต้องได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เครื่องลงคะแนนทั้งหมดใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าซึ่งผลิตมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980s ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบเครื่องลงคะแนนทีละเครื่องเพื่อดูว่าผลการเลือกตั้งที่รายงานออกมามีความถูกต้องหรือไม่ และด้วยเหตุที่การนับคะแนนใหม่มีความยุ่งยาก กฎหมายของรัฐจึงกำหนดให้การขอนับคะแนนใหม่จะต้องมีผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อย 3 คนยื่นคำร้องเป็นรายหน่วยเลือกตั้งที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้น ไม่สามารถยื่นคำร้องครั้งเดียวให้นับใหม่ทั้งเมืองหรือทั้งรัฐได้ ซึ่งรัฐ Pennsylvania มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 9,163 หน่วยจึงเกิดปัญหาตามมาว่าจะยื่นคำร้องทีละหน่วยและนับให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดได้อย่างไร[5]

การลงคะแนนเสียงในอเมริกามีวิธีที่หลากหลายทั้งแบบใช้คน ใช้เครื่อง และแบบผสม ซึ่งจากที่ค้นหาข้อมูลมาพบว่าล้วนแล้วแต่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ทั้งนั้น แต่สิ่งที่เราต้องการจะรู้คือวิธีไหนมีโอกาสผิดพลาดมากและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอปิดท้ายด้วยบทความจาก website หนังสือพิมพ์ Washington Post ที่ตีพิมพ์บทความของ Stephen Ansolabehere, Barry C. Burden, Kenneth R. Mayer, และ Charles Stewart III ซึ่งกล่าวว่าเราสามารถตั้งข้อสงสัยผลการนับคะแนนโดยเครื่องได้ แต่จากหลักฐานที่ผ่านมาพบว่าเครื่องนับคะแนนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากกว่า เช่นในปี 2002 มีการนับคะแนนใหม่ 6 หน่วยในรัฐ New Hampshire มีความคลาดเคลื่อนระหว่างผลการนับคะแนนใหม่กับผลการนับคะแนนครั้งแรกในหน่วยที่นับคะแนนด้วยคนถึง 2.5% แต่หน่วยที่ใช้เครื่องลงคะแนนมีความคลาดเคลื่อนเพียง 0.6% เท่านั้น ต่อมาในปี 2011 มีการนับคะแนนใหม่ในรัฐ Wisconsin และพบความคลาดเคลื่อนในลักษณะเดียวกันคือ ผลการนับคะแนนด้วยคนมีความคลาดเคลื่อน 0.28% แต่การนับคะแนนด้วยเครื่องมีความคลาดเคลื่อนเพียง 0.17% ซึ่งเขาสรุปว่าการลงคะแนนทั้งสองวิธีมีความถูกต้องและเชื่อถือได้สูงแต่เครื่องนับคะแนนจะดูเหนือกว่าเล็กน้อย[6]

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s